Danh sách giáo viên thi đậu FCE

Kết quả các giáo viên thi đậu FCE sau khóa học tại trung tâm anh ngữ Cleverlearn Phú Long.

1. PHẠM QUỐC HƯNG
( GV )
2. NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
( GV TH Dương Văn Lịch, NB)
3. NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
( GV THCS Lê Thành Công, NB )
4. DƯƠNG THỊ KIỀU XUÂN MỘNG
( GV THCS Hai Bà Trưng, NB )

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn